www.rakovica.com

Na području općine bilježi se nekoliko osnovnih gospodarskih grana:

- poljoprivreda
- šumarstvo
- uslužne djelatnosti
- turizam 

Poljoprivreda

Prema prirodnoj regionalizaciji županijskog prostora područje Općine Rakovica pripada brdskom i brdsko planinskom prostoru južnog dijela županije, u kojem su zastupljene površine poljoprivrednih tala nižih razreda kvalitete, pogodne za ekstenzivnu ratarsku proizvodnju i stočarstvo.

Poljoprivredna proizvodnja je skromna s obzirom na velike količine obradivog poljoprivrednog zemljišta. Seoska domaćinstva u najvećem broju više se ne bave uzgojom stoke pa niti nema potrebe za poljoprivrednom proizvodnjom kao prije. Sadašnja poljoprivreda bazira se na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju više od 10 komada stoke i obrađuju zemljišta na suvremeni način. U najvećem broju slučajeva radi se o uzgoju krava za proizvodnju mlijeka koje se dalje prodaje mljekarama, a manji dio se koristi u vlastitim mini siranama.
Trenutno je najveći obrađivač zemlje i uzgajatelj krava tvrtka Pro-Milk na farmi u Sadilovcu koja raspolaže sa oko 1000 muznih krava. 
Nekoliko domaćinstava bavi se uzgojem ovaca sa stadima od preko 50 komada ovaca.

U posljednje vrijeme javlja se nekoliko proizvođača koji se bave eko proizvodnjom hrane i ljekovitog bilja. Kako na ovom području nikada nije bilo teške industrije i velikih zagađivača poljoprivredno tlo je izuzetno očuvano i pogodno za ovaj tip poljoprivrede. Uvjeti za dobivanje eko markice proizvoda su izuzetno strogi pa se ljudi teško odlučuju za ovakvu proizvodnju. U svakom slučaju ovo su proizvodi koji imaju perspektivu i tržište.

 

  • Farma_Sadilovac
  • Ovce
  • Stocarstvo
  • Stocarstvo2
  • Uzgoj_lavande
  • Uzgoj_maticnjaka

 

Šumarstvo

Iako šume na području općine Rakovica predstavljaju veliku sirovinsku bazu za razvoj drvne industrije, prerade drveta gotovo i nema. Na području Općine djeluju jedna pilana koja proizvodi piljenu građu i to u manjim količinama tako da se od oko 15 000 m3 drvnih sortimenata koji se proizvode u šumariji Rakovica zanemarivo malo koristi u ovdašnjoj pilani. Samo se veći dio proizvedenog ogrijevnog drveta koristi za podmirenje potreba lokalnog stanovništva. Na području Općine djeluju nekoliko stolarskih radionica koji podmiruju lokalne potrebe za proizvodnjom različitih proizvoda od drveta.

 

Uslužne djelatnosti

Uslužne djelatnosti najrazvijenija su grana gospodarstva što je i normalno s obzirom da je turizam okosnica gospodarstva. Od uslužnih djelatnosti to su u najvećem broju ugostiteljski obrti različitog tipa (restorani, kafići, turističke agencije, seoski turizam...) koji vrlo dobro posluju tokom cijele godine.

Drugi tip uslužnih djelatnosti su razni obrti koji se bave prijevozom i srodnim djelatnostima.

 

Turizam

Za smještaj i ostale turističke informacije posjetite službenu web stranicu Turističke zajednice općine Rakovica http://www.plitvickedoline.hr/